Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Ny hypotes om djurens evolutionära succé med hjälp av tumörbiologi

Lundaforskare har angripit den historiska frågan om varför djur utvecklades så sent och dramatiskt med hjälp av ledtrådar från det tumörbiologiska fältet.
(Bildkälla: Emma Hammarlund och Sofie Mohlin)

Geologer har länge hävdat att djurens uppkomst möjliggjordes tack vare en ökande syrehalt i atmosfären, men det är en tes som varit svår att bevisa. Nu har forskare vid Lunds universitet angripit frågan tvärvetenskapligt och lagt fram en ny hypotes om varför djuren lyckades diversifiera för cirka 543 miljoner år sedan. Med hjälp av ledtrådar från tumörbiologi menar de att en biologisk nyckel gav djuren framgång. Forskningsresultaten publiceras i tidskriften Nature Ecology & Evolution.
    Den nya hypotesen innebär alltså att djurs dramatiska intåg kommer sig av en revolution i djurens egen biologi och inte i en förändring i Jordens omgivande kemi. Hypotesen kan också få ytterligare betydelse för hur vi ser på olika djurs förmåga att leva i syresatta miljöer och kanske även för hur vi ser på cancer som en evolutionär konsekvens av vår förmåga att leva i syresatt miljö.
   &nbspLäs hela pressmeddelandet från Lunds universitet.

Kommentarer är avstängda.