Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

I vår får vi hem “Om krisen eller kriget kommer”

MSB vill öka privatpersoners kunskap om krisberedskap, höjd beredskap och ytterst krig.

I vår får vi hem broschyren “Om krisen eller kriget kommer”.
    Vårens stora satsning på att öka privatpersoners kunskap om krisberedskap, höjd beredskap och ytterst krig har fått ett namn. I vår skickar MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) ut broschyren “Om krisen eller kriget kommer” till 4,8 miljoner hushåll i Sverige.
    Välinformerade och förberedda invånare är en grund för att samhället ska kunna hantera svåra påfrestningar. På uppdrag av regeringen gör nu MSB därför flera satsningar för att öka privatpersoners kunskap om krisberedskap, höjd beredskap och ytterst krig.
    Broschyren “Om krisen eller kriget kommer” skickas ut i samband med den nationella kampanjen Krisberedskapsveckan, den 28 maj – 3 juni.
    MSB: Satsning på ökad kunskap om förberedelser för kris och krig slutredovisas till regeringen.

Kommentarer är avstängda.