Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Prisbelönad forskning ska utröna stillasittandets risker

Forskarna anänvder en lutningsmätare, som bara är ett par centimeter stor, som sätts på kroppen och mäter hur man rör sig under en dag.

Det har hittills varit svårt att mäta riskerna med ett stillasittande arbete och bedöma ergonomisk belastning på arbetsplatsen. Men nu har ett europeiskt nätverk standardiserat gemensamma metoder och analyser för belastning, för att på så sätt öka kunskapsutbytet mellan medlemsländerna. Genom ett gemensamt synsätt hoppas man kunna fastställa gränsvärden kring stillasittande – något som ännu inte finns. Deras arbete belönas med pris för bästa publikation av en av de ledande tidskrifterna inom ergonomi.
    Läs mer på Lunds universitet: Prisbelönad forskning ska utröna stillasittandets risker.

Kommentarer är avstängda.