Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Detaljplan för Science village godkänd

Skiss över Science village.

Stadsdelen som ska binda ihop ESS och MAX IVScience village – får klartecken efter att regeringen lagt sista ordet kring den tidigare upphävda detaljplanen. Science Village ligger i nordöstra Lund och är en del av den nya stadsdelen Brunnshög.
    Marken som detaljplanen omfattar är 18 hektar stor och kommer att knyta samman ESS och MAX IV. I området kommer det att byggas forskningsinstitut, kontor, tillfälliga forskarbostäder, filialbyggnader för universitetet, ett besöks- och businesskontor och annan service.
    Tidigare upphävde Länsstyrelsen i Skåne kommunens beslut att anta detaljplanen med hänvisning till att ESS är en unik anläggning där kunskapsläget var bristande vad gäller risk- och säkerhetsfrågor. Lunds kommun bad då regeringen pröva frågan. Strålsäkerhetsmyndigheten har därefter gjort bedömningen att det inte kan inträffa händelser vid ESS som leder till allvarliga hälsoeffekter utanför anläggningen. Därför har nu regeringen gett regeringen nu klartecken till detaljplanen.
    Läs mer om Science Village.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv