Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Betydelsen hos sammansatta ord är inte självklar

Enklare med sammansättningar som hanteras som helheter.

När det kommer till att lära sig svenska kan sammansatta ord vara en svårighet. I en ny avhandling undersöks hur gymnasieelever med svenska som modersmål, respektive flerspråkiga elever med svenska som andraspråk, tolkar sammansättningar av olika slag.
    Forskning.se: Betydelsen hos sammansatta ord är inte självklar.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv