Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Arkiv för kategorin 'Biologi'

Nedsatt insulinkänslighet vanligt bland sexåringar med övervikt

lördag 16 mars, 2019 kl. 03:06

Tecken redan hos spädbarn. Redan i sexårsåldern drabbas barn med övervikt och fetma av nedsatt insulinkänslighet, blodfettsrubbning och högt blodtryck. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin. Om barnen inte får hjälp innebär det en kraftigt ökad risk att senare i livet utveckla diabetes typ 2 och andra hjärt-kärlsjukdomar.    Forskning.se: Nedsatt insulinkänslighet vanligt bland sexåringar med […]

Svält sätter sig i barnbarnens gener

söndag 10 mars, 2019 kl. 06:14

Svältande foster får sämre minne. Krig, blockader och klimatförändring. Tre onda ting som ligger bakom att 850 miljoner människor lever i eller under hotet av svält. 155 miljoner av de hungrande är barn under fem år. Svälten har inte bara omedelbara fysiska och psykiska konsekvenser utan påverkar flera generationer framåt.    Forskning.se: Svält sätter sig i barnbarnens […]

Hjärncellerna som styr rytmer i aptiten

fredag 8 mars, 2019 kl. 03:09

Speciella nervceller i hypotalamus. Dygnsrytmer i hjärnans celler styr när på dygnet möss blir hungriga. Och svarar på hormon som reglerar aptiten, visar forskning från Uppsala universitet. Förhoppningsvis kan upptäckten leda till en förklaring varför sömnbrist och skiftarbete leder till fetma och typ 2-diabetes.    Forskning.se: Hjärncellerna som styr rytmer i aptiten.

Ska alla få gentesta sig innan de skaffar barn?

torsdag 7 mars, 2019 kl. 03:03

Etiken berör både individ och samhälle. Ska den offentliga sjukvården erbjuda par möjlighet att testa sig för 1.500 genetiska sjukdomar redan innan de bestämmer sig för att skaffa barn? En ny avhandling från Uppsala universitet visar att det kanske skulle ge en större känsla av självbestämmande. Men att det samtidigt kan hota de värden som […]

Ny mekanism för bentillväxt upptäckt

onsdag 6 mars, 2019 kl. 03:09

Benen växer enligt en helt annan princip. Bentillväxt hos möss sker enligt samma princip som för vävnader där nya celler ständigt produceras, som blod och hud, visar forskning vid Karolinska institutet. Upptäckten går emot tidigare uppfattning om att bentillväxt är beroende av ett begränsat antal celler som gradvis konsumeras. Om samma sak gäller människor kan […]

Ny skelettsjukdom hittad

söndag 3 mars, 2019 kl. 06:26

Förändrad tillväxt i skelettet. Forskare vid Karolinska Institutet har hittat en ny och sällsynt skelettsjukdom. Små RNA-molekyler spelar en roll som aldrig tidigare har observerats i en ärftlig sjukdom hos människor. Upptäckten kan också bidra till förklaring av andra sällsynta diagnoser.    Forskning.se: Ny skelettsjukdom hittad.

Harpestbakterien går att spåra vid terror

lördag 2 mars, 2019 kl. 03:13

I Sverige finns ännu bara en mildare form av harpest. Bakterien som orsakar harpest kan användas som biologiskt vapen. Forskning vid Umeå universitet visar hur det går att spåra om bakterien används vid till exempel en terrorattack. Ute i naturen kan den överleva i vilande tillstånd under lång tid, innan den orsakar nya utbrott.    Forskning.se: Harpestbakterien […]

Avstängd gen ger sämre spermier

lördag 23 februari, 2019 kl. 03:29

Spermier som inte kan simma. Forskare har identifierat en gen som är viktig för att producera spermier hos zebrafiskar. När genen stängs av med CRISPR-teknik, blir resultatet få och dåliga spermier. Nästa steg är att pröva om detsamma gäller hos människor.    Forskning.se: Avstängd gen ger sämre spermier.

Svårupptäckt antibiotikaresistens underskattas i sjukvården

torsdag 21 februari, 2019 kl. 03:12

Heteroresistens vanligt. När antibiotika inte fungerar är så kallad heteroresistens en av förklaringarna. Fenomenet innebär att någon enstaka procent av bakterierna vid en infektion är resistenta, vilket är tillräckligt för att de ska ta över när de känsliga bakterierna slagits ut. Problemet är underskattat, enligt en ny studie.    Forskning.se: Svårupptäckt antibiotikaresistens underskattas i sjukvården.

Odlar en mänsklig lever på ett chip

måndag 18 februari, 2019 kl. 03:23

Anpassar miljön efter cellerna. Vattenrika material, så kallade hydrogeler, härmar viktiga egenskaper i cellernas naturliga miljö i kroppen. Forskare i Linköping har utvecklat en tillverkningsmetod som gör att materialet kan anpassas efter svårodlade celltypers olika behov. Och för att göra organliknande strukturer på microchip.    Forskning.se: Odlar en mänsklig lever på ett chip.    Se också Linköpings universitet: Lättare […]

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv