Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Arkiv för kategorin 'Demokrati'

Kompetens i social rättvisa spelar roll för musiklärare

söndag 20 januari, 2019 kl. 05:47

Risk för fokus på elevernas brister. Trots stort yrkesengagemang upplever musiklärare frustration, ambivalens och osäkerhet inför kravet att hantera flera olika roller: musikern, pedagogen, fostraren och socialarbetaren. Det visar forskning från Umeå universitet.    Forskning.se: Kompetens i social rättvisa spelar roll för musiklärare.

Därför är viktigt att behålla rätten att vägra vård

fredag 18 januari, 2019 kl. 03:12

Rätten till sin egen kropp. I Sverige har vårdpersonal begränsad rätt att ge somatisk vård till en person som inte vill ha hjälp – även om patienten på grund av fysiska eller psykiska funktions-nedsättningar saknar förmåga att förstå behandlingens innebörd. Ny forskning pekar på vikten av att bibehålla den lagstiftning som ger alla rätt att […]

50 ögonblick som definierar ett osannolikt ledarskap

tisdag 15 januari, 2019 kl. 03:46

Vita Husets svängdörr. I oktober 2016 skrev The Atlantic om Donald Trump: “He is a demagogue, a xenophobe, a sexist, a know-nothing, and a liar.” We argued that Trump “expresses admiration for authoritarian rulers, and evinces authoritarian tendencies himself.” Trump, we also noted, “is easily goaded, a poor quality for someone seeking control of America’s […]

Trögt i samtalen mellan Vita huset och kongressen

torsdag 10 januari, 2019 kl. 03:19

The wall is coming … or not … that’s the question. Enligt en tweet från president Donald Trump gjordes inga direkta framsteg i förhandlingarna mellan Vita huset och Demokraterna. Men samtalen fortsätter efter ett något – sällsynt – nedtonat tv-framträdande av Trump.    Twitter: President Trump (@POTUS).    The Guardian: The wall is coming: Trump becomes world’s worst Game […]

Moshav-byar i Israel

måndag 7 januari, 2019 kl. 03:18

Moshav Nahalal, Jezreel dalen. (Foto: Ofir Ben Tov.) Moshav är en slags jordbrukskooperativ för småbrukare i Israel. Dess invånare bor i individuella hushåll (som kan gå i arv inom familjen), men äger dyrare utrustning gemensamt och marknadsför jordbrukets produkter tillsammans. Dess invånare kallas “moshavnik”.    Den första moshaven grundades i Jesreel-dalen 1921. Under perioden med stor invandring […]

Snygga politiker får fler röster

fredag 4 januari, 2019 kl. 03:12

Skönheten har betydelse. Den som är snygg får många fördelar bara genom att upplevas som attraktiv. Högre lön, mildare straff, fler vänner… Och fler röster om hen är politiker. Men låt dig inte luras av ytan i höstens val.    Forskning.se: Snygga politiker får fler röster.

Djupdyk i demokratins historia

torsdag 3 januari, 2019 kl. 03:25

Sista akten i rösträttsdramat. Inför 100-årsjuibileet av den svenska demokratin har Kungliga biblioteket tagit fram denna intressanta och lärorika sajt.    Demokrati100.se.

Nytt år – nya lagar

lördag 29 december, 2018 kl. 04:28

Sveriges Rikes Lag. (Foto: Wikipedia Commons, cc.) Ett nytt år närmar sig och med det följer en rad lagändringar. Till exempel ska public service betalas via skattsedeln, tandvården blir gratis för 23-åringar och elefanter förbjuds på cirkus – några av de nya lagar som träder i kraft i januari 2019.    Regeringen har gett ut en skrift […]

Balansakt att skriva elevomdömen

torsdag 27 december, 2018 kl. 03:16

Rektorerna tar fram mallar. Lärare intar fyra roller i texterna när de gör skriftliga omdömen av sina elever, visar forskning. Rapportören, processaren, fostraren och coachen. Mest professionellt är att kunna balansera mellan de fyra rollerna, menar språkforskaren Annelie Johansson.    Forskning.se: Balansakt att skriva elevomdömen.

Krisberedskapen varierar mellan chefer i svenska kommuner

söndag 23 december, 2018 kl. 05:24

Utmaning i mötet med det oväntade vid kris . Fokus på krishantering har ökat i Sverige och i många andra länder. I Sverige är ansvaret för krishantering decentraliserat till kommunerna. En ny avhandling visar att motivationen för att arbeta med beredskapshöjande aktiviteter i många fall är låg även om cheferna enligt lag ska vara förberedda.    Forskning.se: […]