Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Archive for the ‘Politik, myndigheter’

Så nära men ändå så långt borta

april 25, 2014 By: Hovberg Category: Djur, natur, Politik, myndigheter, Samhällsservice

Så nära men ändå så långt borta. (Klicka på bilden för större format!)

”Så nära men ändå så långt borta” heter en analys av tilltalet i Försäkringskassans massbrev. Ett examensarbete vid Umeå universitet (2009) av Ingrid Herbert. Kan läsas som pdf-fil här.

Äldreomsorgens omöjliga uppdrag

april 24, 2014 By: Hovberg Category: Hälsa, Politik, myndigheter, Samhällsservice, Vetenskap

Platsbristen inom äldreomsorgen får inte den dignitet som den borde ha på den politiska dagordningen.

Vad händer när en gammal människa börjar överväga att flytta till ett särskilt boende? Enligt den lag och värdegrund som omger äldreomsorgen ska den äldres självständighet och självbestämmande stå i centrum. Men i verkligheten är det begränsade resurser som avgör. Därför präglas flyttbesluten av det paradoxala i att vilja värna om dessa riktlinjer samtidigt som det inte är möjligt. Det menar Maria Söderberg som i dagarna lägger fram en ny avhandling i socialt arbete vid Lunds universitet.
    Maria Söderberg har undersökt den process som föregår äldre människors flytt till ett äldreboende. Hon har intervjuat äldre som ansökt om plats på särskilt boende samt deras anhöriga och biståndshandläggare i en mellanstor kommun i södra delen av Sverige.
    – Det är alarmerande att vi talar om självbestämmande när det faktiskt är omöjligt i verkligheten, säger Maria Söderberg.
    Läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet.

Edward Snowden: ”Vladimir Putin måste ställas till svars om övervakning precis som Obama”

april 19, 2014 By: Hovberg Category: Data, Internet, Nyheter, Politik, myndigheter

Vladimir Putin under sitt årliga telefonväkteri i TV.

Dagens fråga och svar i den ryske presidenten Vladimir Putins årliga telefonväkteri i rysk TV mellan NSA:s whistleblower Edward Snowden och Rysslands president gick inte som Snowden hade hoppats.
    ”Jag ifrågasatte den ryska presidenten live på TV för att få hans svar, inte för att rentvå honom” säger Snowden i Guardian och New York Times.

“Mr. Snowden, you are a former agent,” the president replied. “I used to work for an intelligence service. Let’s speak professionally.”
    “Our intelligence efforts are strictly regulated by our law,” Mr. Putin said. “You have to get a court’s permission first.” He noted that terrorists use electronic communications and that Russia had to respond to that threat.
    “Of course we do this,” Mr. Putin said. “But we don’t use this on such a massive scale and I hope that we won’t.”
    “But what is most important,” Mr. Putin concluded, “is that the special services, thank God, are under a strict control of the government and the society, and their activities are regulated by law.”

Slåss för kontroll av östra Ukraina

april 19, 2014 By: Hovberg Category: Demokrati, Foto, Politik, myndigheter, Samhällsklimat

Östra Ukraina är ett omstritt område just nu.
(Bild: Wikimedia Commons, cc.)

Under de senaste veckorna har beväpnade grupper av pro-ryska män stormat och intagit regeringsbyggnader i städer över hela östra Ukraina. Uppretade av den nya pro-västerländska ukrainska regeringen och stärkta genom Rysslands annektering av Krim, kräver dessa grupper separation från Ukraina.
    Nyligen kom USA, Ryssland, Ukraina och EU vid ett möte i Genève överens om att vidta åtgärder för att trappa ner spänningen i Ukraina och att beväpnade grupper ska avväpnas och ockuperade byggnader återbördas.
    Vid en presskonferens i går meddelade de pro-ryska separatister som ockuperar en myndighetsbyggnad i Donetsk i östra Ukraina att de inte tänker lämna den. De hävdar att regeringen i Kiev också ockuperar byggnader och att den ska avgå först.
    Battling for Control of Eastern Ukraine (36 foton).

Olika länders militära styrkor

april 07, 2014 By: Hovberg Category: Data, Internet, Politik, myndigheter, Samhällsklimat

Jämförelse mellan USA och Rysslands styrkor.

Gamla ärevördiga skotska University of St Andrews, grundat redan 1413, har skapat en sajt där man kan jämföra olika länders militära styrkor. Med tanke på den senaste tidens incidenter kan det vara intressant att jämföra de två stora, USA och Ryssland.
    Men det går också att jämföra andra länders militärstyrkor. Ta gärna och jämför Sveriges styrkor med vårt grannland Norges. Det ger kanske en inblick i var vårt försvar står i dag efter alla nedskärningar …
    Military Strength Comparison Results.
    Ta också en titt på The Economist: Mutually assured ambiguity.

Afghanskt val i morgon

april 04, 2014 By: Hovberg Category: Demokrati, Foto, Politik, myndigheter, Samhällsklimat

Låt oss hoppas på ett rättvist , och fredligt, val.
(Foto: Wikimedia Commons, cc.)

I morgon, den 5 april 2014, går afghanerna till valurnorna för att bestämma vem som ska efterträda president Hamid Karzai. Den oberoende valkommissionen har fullt upp med att säkra en fredlig och rättvis valprocess. Låt oss hoppas att Afghanistans politiska ledare klarar av uppgiften att genomföra ett rättvist val.
    The upcoming 2014 Afghan election (14 foton).

Krav på tydligare kartor för mobiltäckning

april 03, 2014 By: Hovberg Category: Data, Internet, IT, Politik, myndigheter, Samhällsservice

Typisk mobiltäckningskarta.

Nu ska mobiloperatörernas täckningskartor bli tydligare. Konsumentverket har i samråd med Post- och telestyrelsen (PTS) kommit överens med branschen om hur kartorna ska utformas så att de ger konsumenten en rimlig förväntan av täckningen i olika delar av landet.
    Det är operatörerna Net 1, Tele 2, Telenor, Telia och Tre som undertecknat en branschöverenskommelse med Konsumentverket. Överenskommelsen innehåller bestämmelser om hur täckningskartorna ska se ut och vilken information som ska ges i anslutning till kartorna.
    Syftet är att konsumenten ska få bättre information om vilken täckning som erbjuds i nätet samt att skapa tydliga riktlinjer för branschen. Täckningskartor och annan information om täckning ska vara utformad så att den ger konsumenten en rimlig förväntan på tjänsten.
    Läs mer på PTS: Krav på tydligare kartor för mobiltäckning.

Finanskartan – ny webbplats om finansiell stabilitet

april 02, 2014 By: Hovberg Category: Data, Internet, Ekonomi, Politik, myndigheter

Ny webbplats från Riksgälden.

Finanskartan är en ny webbplats med samlad information om det finansiella systemet och hur vi i Sverige arbetar för att hålla systemet stabilt.
    Finanskartan beskriver hur regeringen, myndigheterna och de finansiella företagen samverkar och vilka verktyg som används för att upprätthålla finansiell stabilitet – i normalläge och vid finansiell oro.
    Den nya webbplatsen ska bidra till ökad kunskap i samhället om det finansiella systemet och finansiell stabilitet. I rapporten ”Storbankernas och myndigheternas kommunikation under finanskrisen” konstaterades att bristande kunskap spädde på den allmänna oron under krisen 2008–2009.
        Finanskartan har tagits fram inom Finansiella Sektorns Privat-Offentliga Samverkansgrupp (FSPOS). Där ingår Riksbanken, Riksgälden, Finansinspektionen samt banker, försäkringsbolag och andra privata aktörer och intresseorganisationer.
    Finanskartan.

Sex allvarliga händelser som kan leda till kris i samhället

april 02, 2014 By: Hovberg Category: Politik, myndigheter, Samhällsservice

Rapporten finns som pdf.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har redovisat en rapport till regeringen där myndigheten har identifierat och analyserat en rad risker som skulle kunna få stora konsekvenser för samhället om de inträffade.
    I Sveriges andra nationella risk- och förmågebedömning har sex olika scenarion analyserats, som exempelvis våldsamma upplopp och influensapandemi. Syftet med arbetet är att bidra till en gemensam förståelse för allvarliga risker i Sverige, vilka konsekvenser dessa kan ge upphov till samt vilken förmåga som krävs för att förebygga och hantera dem.
    I arbetet med den nationella risk- och förmågebedömningen har MSB haft kontakt med 28 myndigheter, åtta kommuner, fyra landsting och 21 andra organisationer. De har bidragit med underlag, synpunkter och/eller deltagit vid workshops. Dessutom har ett 70-tal myndigheter fått möjlighet att lämna synpunkter på rapporten.
    MSB.
    Ladda ner rapporten som pdf.

Det treåriga kriget i Syrien

mars 21, 2014 By: Hovberg Category: Foto, Politik, myndigheter, Samhällsklimat

Civilbefolkningen drabbas hårdast av angrepp och motangrepp. (Bilder från videor.)

Förra helgen markerade den tredje årsdagen av inbördeskriget i Syrien, en konflikt som har, enligt det syriska observatoriet för mänskliga rättigheter, skördat mer än 146 tusen människors liv, åtminstone en tredjedel av dem civila. Och den humanitära krisen ökar astronomiskt – så många som 2,5 miljoner syrier har nu flytt landet.
    Här är bilder från Syrien under de senaste månaderna.
    In Syria: Three Years of War.