Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Arkiv för kategorin 'Hälsa'

Rätt ventilation minskar smittspridning under operationer

lördag 16 december, 2017 kl. 04:45

Malin Alsved i en operationssal med ventilationssystemet temperaturkontrollerat luftflöde. (Foto: Helena Bohm-Nilsson.) Operationssalar kräver mycket ren luft för att undvika bakteriell smittspridning under operationer. Bra ventilation blir dessutom ett allt viktigare ”vapen” när bakterieresistensen ökar. Därför har forskare i aerosolteknologi vid Lunds Tekniska Högskola utvärderat olika ventilationssystem i operationsmiljöer för att ge råd om vilken […]

Virtual reality spårar dolda handikapp efter stroke

fredag 15 december, 2017 kl. 04:19

Träning för det praktiska livet. Efter stroke får många ett bortfall av medvetandet om vänster kroppssida, så kallat spatialt neglekt. Ett dolt handikapp som ofta går vården förbi. Men forskning visar att virtual reality-teknik kan bli det nya, som gör det lättare att mäta och träna nedsatt kognitiv uppmärksamhet efter stroke.    Läs hela artikeln på Forskning.se: […]

Specialdesignat protein slår mot flera bakteriearter

torsdag 14 december, 2017 kl. 04:11

Målet är att det här patenterade proteinet ska kunna användas som en antibakteriell behandling när vanlig antibiotika inte fungerar, eftersom det visat sig kunna användas mot både gramnegativa och grampositiva bakterier, säger David Ermert. I takt med en ökande resistens mot befintliga antibiotika krävs nya angreppssätt vid svåra bakterieinfektioner. Nu har forskare vid Lunds universitet […]

HIV-sjuka barn i Etiopien löper stor risk att få bristfällig behandling

onsdag 13 december, 2017 kl. 04:14

Mulatu Biru Shargie, Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet. Det sociala stigmat kring HIV är fortfarande starkt på många håll i världen. Barn som lever med HIV i Etiopien löper stor risk att få bristfällig behandling – eller ingen behandling alls – på grund av de rotade fördomarna. Särskilt illa riskerar det att gå för riktigt […]

Könet avgör vad doktorn ordinerar

tisdag 12 december, 2017 kl. 04:16

Bara hälften följer ordinationen. Män uppger i större utsträckning att de har en depression än kvinnor. Trots det är behandling med antidepressiva läkemedel betydligt vanligare bland kvinnor. Förklaringen kan vara en kultur där kvinnors problem oftare ses som psykiska, enligt forskaren Lena Thunander Sundbom.    Läs hela artikeln på Forskning.se; Könet avgör vad doktorn ordinerar.

Dödsreceptorer ny markör för typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom

tisdag 12 december, 2017 kl. 04:15

Läroböcker ger passiv beskrivning av personer med funktionsnedsättning

måndag 11 december, 2017 kl. 04:23

Brister i mångfald. Personer med funktionsnedsättning beskrivs sällan som aktiva samhällsdeltagare i läroböckerna. Och när det sker handlar det oftast om människor med ett fysiskt handikapp, visar en granskning.    – Läroböcker förmedlar också värderingar och är för många kanske den första kontakten med personer med funktionsnedsättningar, påpekar Monika Reichenberg, professor i allmän didaktik som gjort granskningen.    Läs […]

Avbildning av kemikalier i huden kan ge bättre läkemedel och spara djuren

lördag 9 december, 2017 kl. 04:20

Provkammare i sekundärjonsmasspektrometern (ToF-SIMS).(Foto: Mats Tiborn.) En ny metod att undersöka kemikalier i huden kan minska djurförsök, och samtidigt ge nya möjligheter till utveckling av läkemedel och kosmetika. Med kemisk avbildning kan man mäta närvaro av i princip vilka ämnen som helst, i vilken del av huden som helst.    Läs hela artikeln på Forskning.se: Avbildning av […]

Därför fungerar terapi på nätet så bra

fredag 8 december, 2017 kl. 03:30

Överdriven tro på det fysiska mötet. Det fysiska mötet med en terapeut har länge setts som det allra viktigaste i psykologisk behandling. Men forskning visar att kognitiv beteendeterapi, KBT, fungerar lika bra över nätet som i ett terapirum, trots att patienten och terapeuten aldrig träffar varandra. Dessutom kan internetbehandling sänka tröskeln för att söka hjälp, […]

Fibrer gör dig glad

torsdag 7 december, 2017 kl. 03:25

Guld för magen – och humöret: Fullkorn blir mat åt “snälla” bakterier i tjocktarmen mer än ett halvt dygn tidigare. Vinsten blir stabilare blodsocker och humör, visar en ny avhandling. (Foto: Kristina Lindgärde.) Med fullkornsbröd istället för vitt bröd till kvällsfikat blir både ämnesomsättningen och humöret bättre nästa morgon. Det framkommer i en ny avhandling […]

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv