Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Arkiv för kategorin 'Samhällsklimat'

Tjeckien spårar svenska krigsbyten

tisdag 19 mars, 2019 kl. 03:42

Djävulsbibeln togs som krigsbyte i Prag 1648. (Foto: Kungliga biblioteket.) Svenskarna tog med sig fler än 25.000 böcker när nuvarande Tjeckien plundrades under slutet av trettioåriga kriget. De värdefulla trycken och handskrifterna är i dag spridda bland olika bibliotek i Sverige, men också runt om i Europa. I ett nytt projekt försöker den tjeckiska vetenskapsakademin […]

Kulturskatter ryker i skogsbruket

tisdag 19 mars, 2019 kl. 03:39

Betydelsen av historien. Det moderna skogsbruket går hårt åt skogens kulturmiljöer. Skogsstyrelsens statistik visar höga och ihållande skadenivåer. Av alla kulturlämningar är kolbottnen, resterna efter kolmilorna i skogen, som råkat mest illa ut.    Forskning.se: Kulturskatter ryker i skogsbruket.

Kan en dos olydnad leda till lycka?

måndag 18 mars, 2019 kl. 03:38

Människan som en autonom varelseMänniskan som en autonom varelse. Vi tycks hela tiden jobba med att förbättra oss själva genom att äta rätt, träna mer och jobba hårdare. Samtidigt ökar den psykiska ohälsan. Något skaver hos samtidsmänniskan, menar litteraturprofessor Carin Franzén som i en ny bok undersöker om en del av boten står att finna […]

Veckans bilder

söndag 17 mars, 2019 kl. 06:28

Hur nära vi kommit en så kallad ”tipping points” i klimatsammanhang är svårt att saga, d.v.s. en tröskel mär det blir omöjligt att backa tillbaka. Men låt oss hoppas att fredagens globala skolstrejker hade den magnitud som gör att en ”tipping point” har nåtts hos politikerna … En del av alla de tusentals pressbilder som […]

17 mars 1719 – Ulrika Eleonora kröns

söndag 17 mars, 2019 kl. 06:27

Ulrika Eleonoras kröning i Uppsala domkyrka den 17 mars 1719. Målning av Johan Henrik Schildt. (Foto: Wikimedia Commons.) För 300 år sedan, den 17 mars 1719, ägde den sista kröningen rum i Uppsala domkyrka. Det var Ulrika Eleonora som vigdes till drottning av Sverige. Det var efter broderns, Karl XII:s död, som hön blev regent. […]

Ungas vardagsproblem inte alltid ohälsa

söndag 17 mars, 2019 kl. 06:24

Unga människor tampas med sin vardag. (Foto: ViewApart.) Larmen om den ökande psykiska ohälsan bland unga kan vara kraftigt överdrivna. Den slutsatsen drar LiU-forskare efter att ha studerat de ungas svar i nationella undersökningar. Forskarnas resultat väcker nu stort intresse i Sverige.    Linköpings universitet: Ungas vardagsproblem inte alltid ohälsa.

Lantbruket en garant för fred

söndag 17 mars, 2019 kl. 06:21

Naturgödslets roll. Det är brist på livsviktiga resurser som energi, vatten och mat leder till krig. Inte religion eller tillgång till vapen. Därför är lantbrukets utveckling en grundbult för fred och frihet, menar Per Frankelius, forskare i företagsekonomi vid Linköpings universitet.    Forskning.se: Lantbruket en garant för fred.

Säpos årsrapport för 2018

fredag 15 mars, 2019 kl. 03:11

Säkerhetspolisens årsbok 2018. Hotbilden mot Sverige är bredare och ser annorlunda ut än för bara några år sedan. Den våldsbejakande islamistiska miljön utgör det största hotet för ett attentat men det finns också ett långsiktigt hot från vit makt-miljön.    Ryssland framstår som ett allt större hot när det gäller förmågan att utveckla och dolt påverka andra […]

Lek fram matematikens skönhet

fredag 15 mars, 2019 kl. 03:08

Matten i skolan kan vara mer lekfull. Pi-dagen i mars ger tillfälle att uppmärksamma både matematikens skönhet och dess mest berömda konstant. Faktum är att vi borde tänka på matematik som ett estetiskt ämne i skolan, med mer lek och utforskande, enligt Umeåforskare.    Forskning.se: Lek fram matematikens skönhet.

Svenskt kvinnobiografiskt lexikon blir dubbelt så stort

fredag 15 mars, 2019 kl. 03:07

Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. Ett uppslagsverk som lyfter fram kvinnor ur historien – det var syftet när Svenskt kvinnobiografiskt lexikon lanserades vid Göteborgs universitet förra året. Responsen har varit starkt positiv och nu utökas databasen med tusen nya namn och kartor som visar kvinnornas sociala nätverk.    Svenskt kvinnobiografiskt lexikon.    Nättidningen Svensk Historia: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon blir dubbelt så […]

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv