Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Arkiv för kategorin 'Språk'

Berit eller Bertil? Språket påverkar vår bild av världen

fredag 18 januari, 2019 kl. 03:11

Antal färger skiljer sig åt i olika språk/Maskulin eller feminin bro. Kan det språk vi talar påverka hur vi uppfattar världen? Frågan har länge varit död inom vetenskapen. Men nu har forskarna genom sinnrika experiment kunnat visa hur den här påverkan kan se ut. Frågan är vilken betydelse det har.    Forskning.se: Berit eller Bertil? Språket påverkar […]

Lärare rustar för flerspråkiga klassrum

lördag 12 januari, 2019 kl. 03:17

Lärares syn på språkets betydelse. Lärare ser brister i sin egen kommunikation med elever i NO-ämnena i åk 7–9. Samtidigt saknar de verkligt stödmaterial för att jobba språkutvecklande med sina elever. Det visar forskning om lärares roll och möjligheter med att öka elevernas NO-kunskaper och samtidigt arbeta språkutvecklande.    Forskning.se: Lärare rustar för flerspråkiga klassrum.

Du blir vad du heter

fredag 4 januari, 2019 kl. 03:14

Könsneutralt bra för karriären. Vad du heter påverkar både din identitet och vad folk tycker om dig. Dessutom berättar det en del om vad dina föräldrar hoppas att du ska åstadkomma i livet. Enligt en amerikansk undersökning påverkar namnet också hur framgångsrik du blir.    Forskning.se: Du blir vad du heter.

33 nykomlingar i svenskan!

fredag 28 december, 2018 kl. 03:23

Årets nyordslista är här … Årets nyordslista innehåller 33 ord som etablerat sig i svenskan under 2018. Listan har sammanställts av Språkrådet och Språktidningen.    Miljödebatten har präglat 2018. Inte minst har diskussionen om flygets utsläpp varit intensiv. Personer som av miljöskäl tvekar om det moraliskt riktiga i att ta flyget säger sig ibland känna flygskam.    Det finns […]

Tjockare hjärna ökar förmågan att lära nya språk

lördag 22 december, 2018 kl. 03:35

Den färgade fläcken på hjärnan till vänster visar den del av Brocas område där hjärnbarkens tjocklek korrelerade med förmåga att lära sig grammatik. Till höger syns korrelationen mellan grammatisk begåvning och hjärnbarkstjocklek. (Bild: Mikael Novén.) Forskare på neurolingvistik i Lund har upptäckt en relation mellan hjärnstruktur och förmåga att lära sig ett nytt språk. Ju […]

Bedömningen av muntlig kommunikation i engelska kan vidareutvecklas

söndag 9 december, 2018 kl. 05:33

Svårigheter vid bedömning. De nationella proven ska spegla skolans styrdokument och vara ett stöd för lärare att göra likvärdiga bedömningar och bidra till rättvisa betyg. Elevers muntliga kommunikation i engelska kan förbättras vad gäller samstämmighet och genomförande.    Forskning.se: Bedömningen av muntlig kommunikation i engelska kan vidareutvecklas.

Vad säger du lilla kisse?

fredag 16 november, 2018 kl. 03:22

Jamar inte på beställning. Inte bara människor använder sig av språk. En grupp språkvetare i Lund kartlägger kattens läten och kommunikation med oss människor. De vill ta reda på hur katter och människor påverkar varandras kommunikation och om katter kan jama på dialekt.    Forskning.se: Vad säger du lilla kisse?

Så lär sig nyanlända svenska på två år

onsdag 12 september, 2018 kl. 02:38

Träning och åter träning. Allra viktigast är att snabbt öka ordförrådet. För att lyckas krävs läxor i ord och fraser. Och tydliga mål. Det är receptet när Stockholms universitet utvecklar en intensivutbildning som ska ge nyanlända ungdomar gymnasiebehörighet på bara två år.    Forskning.se: Så lär sig nyanlända svenska på två år.

Genrepedagogik hjälper eleverna att utveckla sitt skolspråk

måndag 13 augusti, 2018 kl. 02:46

Nytt arbetssätt. Så kallad genrepedagogik gör eleverna medvetna om språkliga mönster i texter. Det gör det lättare för dem att tillägna sig nya kunskaper i alla ämnen. I skånska Bjuv tar lärarna hjälp av forskare vid Malmö universitet för att lyfta skolresultaten med nya arbetssätt.    Läs hela artikeln på Forskning.se: Genrepedagogik hjälper eleverna att utveckla sitt […]

Intelligenta maskiner ger svenskundervisning på rätt nivå

måndag 18 juni, 2018 kl. 03:20

Klassificerar elevuppsatser efter färdighetsnivå. Tekniska verktyg kan bidra till en effektivare språkinlärningsprocess. Vad sägs om en intelligent maskin som hjälper läraren att välja läromaterial med precis rätt svårighetsgrad för elever i svenska som andraspråk?    Läs hela artikeln på Forskning.se: Intelligenta maskiner ger svenskundervisning på rätt nivå.