Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Arkiv för kategorin 'Vetenskap'

Stor internationell studie: Psykologiska experiment har testats igen

onsdag 21 november, 2018 kl. 03:16

Den omfattade replikeringsstudien är ett sätt att identifiera svagheter i metodiken. (Foto: MostPhotos.) 28 ofta citerade psykologiska experiment inom kognition, socialpsykologi och beteendeekonomi har upprepats. Resultatet blev som forskarna förutspått; hälften av experimenten klarade inte ”testet”, det vill säga fick inte längre signifikanta resultat när de gjordes igen.    Bakgrunden är en mångårig diskussion om varför vissa […]

Sverige behöver kunskapscenter för samhällets digitalisering

tisdag 20 november, 2018 kl. 03:25

Sverige behöver kompetenscentrum. Filmen är gjord i samarbete mellan LiU och Högskolan i Borås. Sverige behöver ett nationellt kunskapscenter för samhällets digitalisering. Det föreslår Ulf Melin, professor i informatik vid LiU, som utrett frågan och i dagarna presenterar en ny rapport.    Linköpings universitet: Sverige behöver kunskapscenter för samhällets digitalisering.

Hästskit i samhällets tjänst

måndag 19 november, 2018 kl. 03:16

Att sluta ett kretslopp. Hästgödsel är en outnyttjad resurs. Det menar forskare vid Högskolan i Gävle som studerat möjligheterna att utvinna biogas ur hästgödsel – och samtidigt återföra bra näring till jorden. Kretsloppstänket startade när en ridskola skulle flytta från orten.    Forskning.se: Hästskit i samhällets tjänst.

Bok om prostatan ger nya perspektiv

måndag 19 november, 2018 kl. 03:15

Prostatafilmen. Prostatan är för många ett organ som framför allt förknippas med cancer. I boken Prostatan – det ständiga gisslet? visar en rad forskare hur inte bara prostatan orsakar besvär, utan också föreställningar kopplade till prostatan. Även dessa kan påverka mäns hälsa och livskvalitet, menar forskarna.    Linköpings universitet: Bok om prostatan ger nya perspektiv.

Läkemedel för människor påverkar syrsors beteende

söndag 18 november, 2018 kl. 05:56

Kolla in syrsorna som användes i studien. Varför uppvisar djur olika personligheter? Forskare vid LiU använde läkemedel för människor som påverkar två signalämnen i hjärnan, serotonin och dopamin, för att se om dessa påverkar beteendet även hos andra arter. Ta en närmare titt i videon på syrsorna som användes i studien.    Linköpings universitet: Läkemedel för människor […]

Gåband vid arbetsplatsen ökade aktiviteten

söndag 18 november, 2018 kl. 05:53

Det räcker inte med gåband. Personer som fick ett gåband vid skrivbordet på kontoret blev mer fysiskt aktiva under arbetstid än de som saknade band. Gåband kan vara ett bra sätt att förebygga ohälsa. Men för att tillvarata hälsovinsten är det viktigt att se över hela arbetsplatsens utformning och även ta hänsyn till hur den […]

Hur vi navigerar bland våra minnen

lördag 17 november, 2018 kl. 03:38

Man tror att hjärnan lagrar information om vår omgivning i så kallade kognitiva rum. (Bild: Ella Maru Studio & MP.) Forskare har länge inte funnit någon förklaring till varför den del av hjärnan som heter hippocampus både kan hjälpa oss att navigera i vår omgivning och skapa minnen av händelser – två uppgifter som verkar […]

Otydligheter i nedskrivna polisförhör kan äventyra rättssäkerheten

lördag 17 november, 2018 kl. 03:38

Otydligt vem som säger vad. Hur återges de förhördas berättelser om en händelse när de skrivs ner? Språkforskare har undersökt polisens undersökningar om våld i nära relationer och resultatet visar att det finns otydligheter om vem källan är till uppgifter i polisförhören.    Forskning.se: Otydligheter i nedskrivna polisförhör kan äventyra rättssäkerheten.

Astronomer har upptäckt superjord runt Barnards stjärna

lördag 17 november, 2018 kl. 03:37

Superjorden linger “bara” sex ljusår bort. Astronomer har upptäckt en planet i omlopp kring en av de närmaste stjärnorna till solen, Barnards stjärna. Studien leddes av forskare från Queen Mary University of London och från Institut d’Estudis Espacials de Catalunya och Institutet för rymdvetenskap, CSIC i Spanien.    Den potentiellt steniga planeten, känd som Barnards stjärna b, […]

Vardagsanknuten matematik ger sämre resultat

fredag 16 november, 2018 kl. 03:24

Vardagsanknytning kan vara negativ. Hur bör mattelärare undervisa för att eleverna ska lära sig så mycket som möjligt? En ny studie av forskare vid Mälardalens högskola och Nationellt centrum för matematik ger en tydlig fingervisning. Att lägga tid på att eleverna lär sig saker utantill verkar leda till bättre inlärning, medan det däremot verkar vara […]