Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Mångfald — Öppenhet

Mångfald
1. mängd, myckenhet, hop, hög, större antal, rad, radda.
2. pluralism, stort utbud, överflöd.
3. multipel.

Öppenhet
1. vidd, rymd, frihet.
2. utsatthet, skyddslöshet.
3. tillgänglighet, genomskinlighet, uppriktighet, glasnost.
4. öppenhjärtighet, oförbehållsamhet, rättframhet, ärlighet, frikostighet, frispråkighet.
5. mottaglighet, lyhördhet.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv