Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Civilkurage

Annica Tiger och Bengt på Frihetens Vingar skriver i sina bloggar om civilkurage. Det är viktiga saker dom tar upp.
    Visst finns det fortfarande civilkurage, men den är i snabbt avtagande. Det gäller hela samhället, från politiker och näringslivsdirektörer som inte tar sitt ansvar för beslut, till föräldrar som inte tar ansvar för sina barn, till åskådare som inte törs ingripa … Civilkurage kan vara mycket!
    Varför har det blivit så? Varför tar man alltid till våld? Det är väl bättre att lösa konflikten verbalt. Våld löser inget om det inte är för att försvara sig själv.
    Själv skulle jag nog inte gärna ingripa fysiskt i ett bråk, rädd för att få en kniv i mig. Så resonerar nog många. Men man kan ju använda telefon och ringa 112.
    Civilkurage hos enskilda medborgare kan förhindra att många brott begås. Civilkurage är nödvändigt för att våga anmäla ett brott och vittna i rätten samt att försvara de värderingar som rättssamhället vilar på. Men civilkurage bygger också på att samhället kan erbjuda hjälp och skydd om den som ingriper mot ett brott eller vittnar i en rättegång sedan utsätts för hot och trakasserier.
    Ska vi lyckas bryta trenden av våld så måste dagens föräldrar ta ett större ansvar för sina barn. Våldet börjar tidigt — och måste stävjas tidigt. Och vi kan ju inte bara skrika på att samhället och skolan ska göra allt. Föräldrarna måste visa “civilkurage” mot sina små telningar …
    Jag är, liksom Annica, oroad för framtiden.

Kulturen i Lund har just nu en utställning — CIVILKURAGE. “annars är man ingen människa utan bara en liten lort”.

DEFINITION: Civilkurage = personligt mod; mod att stå för sin mening.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv