Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Säkerhetsluckor i hårddiskar täpps till

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, bedriver forskning om IT-säkerhet för att få fram bättre metoder att hantera nya hot och sårbarhet som den ökande användning av datorer för med sig. Den säkerhetslucka i hårddiskar man upptäckt gör att t.ex. IT-brottslingar kan gömma information på hårddisken, eller omvänt att känslig information inte raderats.
    Forskningen har lett till att program för diskradering uppdaterats och nya säkerhetsrekommendationer tagits fram. De nya hårddiskarna följer en standard som är så komplicerad att det är svårt att bygga verktyg som garanterat hittar all information eller kan radera all information.
    Hela den 33-sidiga rapporten finns som pdf (engelska).

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv