Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Utrota fattigdomen nu

Idag lever 1,2 miljarder människor i extrem fattigdom. Mer än 800 miljoner människor går till sängs hungriga varje kväll och mer än 30 000 barn dör varje dag av fattigdomsrelaterade orsaker. Fattigdom finns på grund av de val vi gör. Men det behöver inte vara så. Om vi väljer — och har viljan att agera — kan vi utrota fattigdomen nu.
    Nu lanserar svenska organisationer UTROTA FATTIGDOMEN NU, den svenska delen i en världskampanj, Global Call to Action against Poverty, med bl.a. Nelson Mandela och Bono som förgrundsgestalter. Målet är att sätta fattigdomsbekämpning på agendan för världens regeringar.
    I kväll, med början klockan 15 i SVT 1, sänds Live 8-galan med syftet att belysa världens orättvisor och fattigdom. Sändningen pågår till 01.00, med risk för förlängning …

Millenniemålen

Världens länder har, genom FN, kommit överens om åtta mål för global utveckling. Millenniemålen innebär att:

 1. Fattigdom och hunger ska halveras till 2015.
 2. Alla barn ska gå i grundskola 2015.
 3. Jämställdheten ska öka och kvinnors ställning stärkas.
 4. Barnadödligheten ska minska med två tredjedelar till 2015.
 5. Mödradödligheten ska minska med tre fjärdedelar till 2015.
 6. Spridningen av hiv/aids, malaria och andra sjukdomar ska hejdas till 2015.
 7. En miljömässigt hållbar utveckling ska säkerställas till 2015.
 8. Globalt samarbete genom ökat bistånd, rättvisa handelsregler och lättade skuldbördor i utvecklingsländerna.

Vad kostar det att utrota fattigdomen?
Inte så mycket som man kan tro. Det är svårt att veta exakt, men FN-organet UNDP har till exempel räknat ut vad det skulle kosta att ge alla fattiga människor grundläggande social service, som hälso- och sjukvård samt utbildning. Kostnaden uppskattades 1997 till att bli ungefär 40 miljarder under tio år. Det skulle kosta ytterligare 40 miljarder att höja de fattigastes människornas inkomster till en nivå där de inte längre är extremt fattiga. Sammanlagt utgör det en halv procent av de globala inkomsterna i världen under ett år, eller ungefär vad världens sju rikaste personer ägde tillsammans 1997. Verkar det för dyrt?

Kommentarer är avstängda.

 • Senaste poster

 • Kategorier

 • Arkiv