Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Gammelskogar

MÅNGA AV OSS har väl gjort ett klick för bevarandet av Årrenjarkas gammelskog, som är belägen 10 mil väster om Jokkmokk i Lappland, Norrbottens län — Ett klick bevarar 2 dm2!. Gammelskog har vi också längre söderut, närmare bestämt i Västmanlands län:

LAPPLANDS NATURRESERVAT UTGÖRS av en högplatå av urberg och på denna finns en mosaik av våtmarker omväxlande med hällmarksskogar. På flera ställen framträder berggrunden med rundhällar som prydligt har slipats av inlandsisen.
    Området ingår i EU:s nätverk av skyddade områden. (Se också Naturvårdsverkets EU-information.)
Fler ur- och gammelskogar i Västmanlands län, bl.a.:
Tängsta — varierad urskog.
Fermansbo urskog — döda granar och tretåiga hackspettar.
Grevensberg — fri utveckling i hundra år.
Matkullen — dit havet aldrig nådde.
Älgberget — granurskog med exklusiv svampflora.
Gåsmyrberget — kungligt gömställe.
Gör gärna ännu ett klick för Årrenjarkas gammelskog. Det är ett vällovligt projekt — hittills har man fått in över 526 720 kronor.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv