Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Parthenon

EN SVENSK VAR med och förstörde det antika Parthenon-templet i Aten den 26 september 1687. Tyvärr måste man säga! Det var den svenske generalen greve Otto Wilhelm von Köningsmarck (1639—1688) som ledde den venetianska armén. De bombarderade den turkiska armén, som förskansat sig på Akropolis. Att förödelsen blev så omfattande berodde till stor del på att det turkiska krutförrådet hade förlagts dit.
    Att Köningsmarck ledde den venetianska armén berodde på att han led stora ekonomiska förluster vid reduktionen. Han förlorade sina läne- och pantgods och blev så förbittrad att han lämnade Sverige. Med konungens tillstånd deltog han i kriget mot turkarna i Venedigs tjänst. Han utnämndes till överbefälhavare för republikens lanttrupper.
    Köningsmarck ligger begravd i Stade i Tyskland.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv