Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Grönköping tackar hr Persson

FÖR ATT FÅ “lite” balans i nyhetsrapporteringen kring det nyss genomförda regeringsskiftet rekommenderas svenska folket att lägga kvällspressen åt sidan och istället läsa den senaste ledaren i den “självständiga” och “Sveriges största månatligen utkommande dagstidning” — Grönköpings Veckoblad.
    Grönköpings Veckoblads sedvanligt storsinta ledarsida tackar hr statsm. Persson för den tid som varit men ser samtidigt fram emot att, helt i konsekvens m. valresultatet, fortsätta fullgöra sin plikt som Sveriges ledande oberoende regeringsvänliga tidning!
    Ur ledaren:

Såsom trogen regeringsvän, oavsett alla de skiftningar som inträffat under åren, har GV hitintills med kraft stöttat hr f.d. statsm. P. (s), och är det naturligtvis med tanke härå täml. förvånande, att denne icke blivit så omvald som han förmodligen önskat. Grönköpings Veckoblad avser emellertid icke att å denna grund svika sin fasta princip att lojalt ställa upp för rådande regeringsmakt, och komma vi därför framdeles att med största uppmärksamhet följa hr nye statsmin. R:s (m) förehavanden inom och utom kanslihuset. Självfallet tvivla vi ingalunda å, att hr R. snabbt kommer att utrealisera åtskilliga av de reformer, som utlovats under valrörelsen, i den mån de icke äro så betydelsefulla för samhällsutvecklingen, att ett genomförande bör sparas något med tanke å ev. behov av reformuppvisning vid framtida val; vore det ju, såsom redan hr gamle stm. P. (s) kunde konstatera, synd att bortslösa goda vallöften å en alltför hastig genomförsel, då de med fördel kunna återbrukas gång efter annan. [Min rödmarkering.]

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv