Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

95 teser som förändrade

FÖGA ANADE AUGUSTINERMUNKEN och församlingsprästen vad han startade på morgonen den 31 oktober 1517. Församlingsprästen var Martin Luther och han spikade den morgonen upp sina berömda 95 teser om avlaten på slottskyrkans port i Wittenberg.

Die hölzerne Kirchentür diente der Universität als “Schwarzes Brett” und der Augustinerpater Dr. Martin Luther heftete am 31.0ktober 1517 seine 95 Thesen an diese, um zur Disputation über den Zustand der Kirche aufzufordern.

Han skapade en mäktig proteströrelse som spred sig i Tyskland och övriga Europa. Reformationen hade börjat, en reformation som gick ganska fredligt till i Sverige. Den inleddes i början på 1520-talet och brytningen med den romersk-katolska kyrkan fick stor betydelse. Vid reformationsriksdagen i Västerås 1527, och senare vid Uppsala möte 1593, antogs Svenska kyrkans grundläggande bekännelsedokument.
    Den lutherska läran hade dock inte folkets stöd, allmogen ville gärna ha kvar sina rosenkransar, helgonbilder och pilgrimsfärder. En som var helt ointresserad av religionen var den nye kungen, Gustav Vasa, men hade förstod att den lutherska läran kunde vara till politisk och ekonomisk nytta. Han hade visserligen en kraftfull motståndare i biskop Brask, som spred antilutherska skrifter från eget tryckeri. Men Gustav Vasa stängde tryckeriet 1526 och hade sedan monopol på tryckpressar i landet.
    Man kan lugnt påstå att det gick något tuffare till på den “gamla goda” tiden …

Det finns en engelsk sida med de 95 teserna — The 95 Theses — någon bra svensk sida har jag inte hittat.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv