Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Sexmetersklubben

Klimatförändringarna kan leda till att havsytan 2100 ligger sex meter (!) över dagens nivå, om vi fortsätter leva och konsumera som vi gör idag.
    Fyra unga killar vid ABB Industrigymnasium i Västerås har startat ett UF-företag1 som de kallar Sexmetersklubben, namnet alluderar på havsytans eventuella nivå om etthundra år. De har skapat ett härlig hemsida för sitt företag, som sponsras av fyra Västeråsföretag (ABB, Fjärrvärmebyrån, Västmanlands Lokaltrafik och MälarEnergi).

Sexmetersklubben är ett företag som erbjuder en unik tjänst, som går ut på att upplysa folket om hur de kan värna om miljön. Ingen vet egentligen hur allvarliga hoten om växthuseffekten är, men fler och fler börjar inse att det inte är något att strunta i. Vi såg vår chans att göra något, och grundade Sexmetersklubben!

Ett kul och lovvärt initiativ!


1 UF står för Ung Företagsamhet, en ideell organisation som sedan 1980 verkar för att införa företagsamhet och ett engagerat näringsliv i det svenska utbildningssystemet. Genom Ung Företagsamhets utbildningar ges ungdomar möjlighet att utveckla kreativitet, företagsamhet och entreprenörskap.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv