Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Upprop för svensk IT-historia

Nu ska det tas krafttag för att skriva den svenska IT-historien. Det är Tekniska museet som i ett upprop vill att alla med egna IT-minnen från åren 1950 till 1980 ska skriva ner sina intryck
Ur Tekniska museets upprop:

Vår kunskap om IT-historien handlar i första hand om den tekniska utvecklingen. Nu vill Tekniska museet, Dataföreningen i Sverige och Kungl. Tekniska Högskolan (KTH) bredda och fördjupa bilden. I det gemensamma dokumentations- och kunskapsuppbyggnadsprojektet Från matematikmaskin till IT är det användningen av tekniken som står i fokus.

Därför är erfarenheterna hos de människor som arbetat med IT-tekniken viktiga att dokumentera – innan de för alltid försvinner. Inom projektet har flera så kallade vittnesseminarier genomförts, där personer som varit verksamma inom ett visst område förts samman. Det görs också intervjuer med personer som var med under den inledande utvecklingsfasen av IT i vårt land.

Läs hela uppropet.

Ta gärna en titt på den här godbiten ur Sveriges Televisions arkiv för lite inspiration. I filmens slutkläm talas om datorns framtid: “…utvecklingen får inte rusa iväg hur som helst. Tänk om vi snart har en dator i varje hem.”

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv