Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Dammbyggnader i världen

Dworshak Dam i USA som började byggas 1966 och kom i drift 1973.

WWF varnade i en rapport 2004 för att stora dammbyggen för konstbevattning och vattenkraft utgör ett växande hot mot natur och människor i tredje världen. Yangtsefloden i Kina, La Platas flodystem i Latinamerika och Eufrat och Tigris i Mellanöstern är några av de floder där jättedammar byggs.

60 procent av världens större floder har eller kommer att byggas ut, visar WWFs kartläggning i rapporten “Rivers at risk”. Effekterna är stora skador på naturen, förflyttning av miljontals människor och vattenbrist längre ned i flodsystemet.
    I Yangtsefloden i Kina är jättedammen Tre raviner snart färdig att leverera el. Kina har planer på att ytterligare bygga 46 nya dammar. I Latinamerika ska 27 dammar byggas i La Platas flodsystem, i Eufrat och Tigris i Mellanöstern 26 dammar. Dammarna blir minst 60 meter höga. Donau och Amazonas är några andra av de utpekade floderna.

Synen av en damm – några av de största konstruktioner som mänskligheten någonsin har skapat – kan vara ganska hisnande. Ta en titt på några av de mest spektakulära dammarna: Spectacular Dams Around The World.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv