Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Heterotopia

“Den tragiska händelsen.”

Den franske filosofen Michel Foucaults begrepp “heterotopier” har kommit att beteckna platser som till skillnad från utopier verkligen existerat, men som intar en särskild status i rummet och i medvetandet och är skilda från vardagens livsrum genom ett slags moderna “rites de passages” (övergångsriter), en analys som använts om temaparker, turistiska vallfartsorter, minnesmärken och andra kulturellt eller religiöst laddade zoner.
    Den franske fotografen Vincent J. Stoker har fotograferat Frankfurts ruttnande ruiner. Hans “The tragic fall” hävdar att en plats alltid går igenom två moment. Från den stigande fasen av konstruktion, en tid av “härlig ungdom” med stolta arkitekter, följer oundvikligen en fallande fas där naturen karakteristiskt återtar sina rättigheter. Denna sista stund är vad man kallar den “tragiska händelsen”. En förändring, mer eller mindre våldsam, “kastar” platsen från en fas till en annan.
    Vincent J. Stokers Heterotopia.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv