Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

PTS granskar avbrotten i TeliaSoneras bredbandstelefoni

Har haft omfattande driftstörningar på kort tid.

TeliaSoneras bredbandstelefonikunder har under hösten drabbats av två stora driftstörningar på kort tid då hela bredbandstelefonitjänsten legat nere. Med anledning av avbrottens omfattning och att det varit flera driftstörningar på kort tid har PTS inlett tillsyn mot bolaget.
    Omfattande störningar har även tidigare förekommit i TeliaSoneras bredbandstelefonitjänst och PTS har följt TeliaSoneras arbete efter de inträffade störningarna. Problemen har bland annat inneburit att de drabbade inte kunnat nå nödnumret 112.
    Har TeliaSonera satsat alla sina resurser utomlands så de inte klarar av sin hemmamarknad, eller är det “klumpen” i loggan som inte fungerar …
    Nyheten i sin helhet på Post- och telestyrelsen (PTS).

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv