Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Transplantation av hjärnceller i början på 2013

Patienter med Parkinson ska få nya hjänceller.

Inom ramen för europastudien TRANSEURO kommer fem Parkinsonsjuka patienter att genomgå transplantationer av hjärnceller på Skånes universitetssjukhus i Lund i början på 2013. Det är de första operationerna av sitt slag i Europa på över 10 år.
    Den aktuella europastudien TRANSEURO, som i Sverige leds från Lunds universitet, tar nu ett kritiskt grepp om cellterapins vara eller icke vara som en framtida behandling för Parkinsons sjukdom. Kan vi ersätta de celler som dör i våra vanligaste hjärnsjukdomar? Vilka är framtidens terapier för neurodegenerativa folksjukdomar som Parkinsons och Alzheimers?
    Under neurologiprofessorn Olle Lindvalls ledning utvecklade hjärnforskare i Lund metoden att transplantera nervceller redan på 1980-talet. 1987 opererade hjärnkirurgen Stig Rehncrona den allra första patienten. Studien är idag historisk och markerar den första reparationen av människans nervsystem. Nyheten kablades ut i världens medier och de svenska forskarna skulle snart pryda New York Times förstasida.
    – Sedan framstegen på 1980- och 1990-talen har forskningsfältet stött på åtskilliga hinder. I början av 2000-talet visade två amerikanska studier på negativa resultat, vilket gjorde att celltransplantation för Parkinsons sjukdom hamnade i en återvägsgränd, säger professor Anders Björklund, som på 1980-talet stod för de banbrytande upptäckterna i laboratoriet.
    Läs hela pressmeddelandet från Lund universitet.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv