Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

En jätteplanet i vardande

En gasplanet bildas omkring stjärnan HD 100546, som det skulle kunna se ut. Bilden är skapad av ESO:s rymdkonstnär Luis Calçada.

Astronomer har använt ESO:s teleskop VLT för att för första gången direkt observera vad som verkar vara en planet som håller att bildas, inbäddad i en tjock skiva av gas och stoft.
    Om upptäckten bekräftas kommer den innebära ett stort steg framåt i vår förståelse om hur planeter bildas. Dessutom ger den astronomer för första gången möjligheten att jämföra dagens teorier med ett verkligt exempel.
    Sascha Quanz, astronom vid tekniska högskolan ETH i Zürich, Schweiz, har lett studien.
    – Hur planeter bildas har hittills mest studerats genom datorsimuleringar. Om det vi nu upptäckt verkligen är en planet som håller på att bildas, då kommer forskare för första gången att kunna samla mätdata om både hur planetbildning går till och hur en planet som bildas påverkas av och påverkar sin födelsemiljö, säger han.
    Läs hela pressmeddelandet och se bilder och videor på ESO Sverige

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv