Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Framtidskommissionen

Framtidskommissionens fjärde och sista delutredning.

Det är positivt att befolkningen åldras men det är samtidigt en utmaning för hur vi ska fortsätta att utveckla välfärden. Framtidskommissionens fjärde och sista utredning, som presenterades i går, fokuserar på utmaningen för framtidens välfärd och den åldrande befolkningen.
    Vi lever allt längre med allt bättre hälsa. Samtidigt föds färre barn än tidigare, vilket gör att befolkningen blir allt äldre. Vi riskerar därmed en obalans mellan dem som arbetar och dem som har pension, om vi inte gör någonting åt saken. Obalansen är en följd av att modellen för hur välfärden finansieras byggdes upp i en tid när vi inte levde lika länge och andelen pensionärer med behov av vård och omsorg var jämförelsevis mindre.
    Ladda ner utredningarna på Framtidskommissionens hemsida.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv