Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Aska från sopor kan bli vätgas

En miljon ton miljöskadlig aska produceras per år.

Varje år producerar vi en miljon ton miljöskadlig aska som mest läggs på soptippar runt om i landet. Askan är det som blir kvar när sopor eldats upp i våra värmeverk. Nu har en forskare från Lunds Tekniska Högskola utvecklat en teknik för hur askan kan användas för att producera vätgas. Metoden presenteras i en ny avhandling. Potentialen är betydande: 20 miljarder liter vätgas per år, eller 56 gigawatt-timmar (GWh). Om energin räknas som el motsvarar den ca 11000 villors hushållselsbehov årligen. Vätgas har ett högt värde och bedöms av många en energikälla med växande betydelse, exempelvis som fordonsbränsle.
    Man kan använda sop-resterna som en resurs istället för att låta vätgasen spridas för vinden såsom idag. Våra deponier ruvar på ett guldägg, säger Aamir Ilyas, doktor i teknisk vattenresurslära vid LTH och den som utvecklat tekniken. Och detta kan användas i stora delar av Europa, där avfallsförbränning är vanligt.
    Läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv