Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Forskare jagar ledtråd till mammutarnas död

Mammutbete hittad av lundaforskare vid expedition i Sibirien. Beten är inte daterad än, men är troligtvis mellan 10.000 och 20.000 år gammal.
(Foto: Johanna Anjar.).

Varför dog egentligen mammutarna och tundrans andra stora däggdjur ut för cirka 10.000 år sedan? En omfattande forskningsstudie avslöjar nya rön om den vegetation som de stora djuren levde av under förra istiden. Med hjälp av DNA-teknik kan forskarna visa att den dominerande växtligheten förändrades från näringsrika örter till näringsfattigare gräs.
    Den aktuella forskningsstudien har undersökt vilka växter som har varit dominerande under de senaste 50.000 åren i de arktiska landområdena i norra Ryssland, Kanada och Alaska. Även om stora inlandsisar bredde ut sig för cirka 18.000–25-000 år sedan så fanns i denna arktiska region också isfria områden, den så kallade mammutstäppen. I dessa kalla och torra tundraområden fanns det gott om mammut, ullhårig noshörning, stäppbison, häst och myskoxe.
    Merparten av dessa stora däggdjursarter dog dock ut för cirka 10.000 år sedan. Var det på grund av klimatförändring, förändring i födobasen, någon form av sjukdom eller var det människan som hade blivit en så effektiv jägare att djuren helt enkelt utrotades? Frågorna är många. Som ett led i jakten på svar har ett stort antal forskare från en rad länder gjort en gemensam kartläggning av vad mammutarna och de andra stora djuren åt för föda. Studien publiceras nu i tidskriften Nature. En av de deltagande forskarna är den svenske professorn Per Möller, kvartärgeolog vid Lunds universitet.
    Läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet.

Forskare jagar ledtråd till mammutarnas död.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv