Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Träning i självmedvetande –lindrar symptom vid schizofreniliknande tillstånd

En patients självporträtt av schizofreni. (Foto: Wikipedia, cc.)

Rörelseavvikelser, brister i självmedvetande och överväldigande trötthet är några av de symptom som personer med schizofreniliknande tillstånd lider av. Symptom som patienter och fysioterapeuter beskriver minskas av basal kroppskännedomsträning, visar en ny avhandling från Lunds universitet.
    – Som fysioterapeut avläser man kroppsspråket och gör en strukturerad bedömning av rörelseförmågan. Rörelsemönstret speglar både vårt känsloliv, vår stressnivå, trötthet och olika svårigheter med rörelsefunktion t ex neurologiska avvikelser, säger Lena Hedlund, fysioterapeut och doktorand på Lunds universitet.
    Nyare forskning har även visat att vårt grundläggande självmedvetande utgår från den fysiska kontakten med kroppen och dess rörelser. I en av avhandlingens studier framkommer att personer med schizofreniliknande tillstånd har flera rörelsekvalitativa svårigheter som kan behöva fysioterapeutisk behandling för att underlätta återhämtning, motverka inaktivitet, smärta och minska stigmatisering. Metoden basal kroppskännedom är sedan tidigare känd som ett sätt att minska psykiatriska symtom, förankra en person i sin kropp och där man jobbar mycket med balans, andning, att stå stadigt och genom medveten närvaro få ihop intention och kropp i rörelsen.
    Läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv