Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Mer frekvenser krävs för snabbare bredband i mobilnäten

Rapporten.

Det finns täckning för taltelefoni på ca 85 procent av landets yta, enligt den kartläggning av mobilnät som PTS har genomfört på regeringens uppdrag. När det gäller bredbandstäckning med lite högre hastigheter (10 Mbit/s) är bilden annorlunda. De nya 4G-näten täcker tillsammans drygt 40 procent av ytan, och de snabbaste mobila bredbanden (30 Mbit/s) täcker endast ett par procent av ytan. Siffrorna ovan är beräknade med antagandet att användaren håller mobiltelefonen i handen eller mot huvudet.
    – Flera operatörer har aviserat att de nu fokuserar på en rejäl utbyggnad av bredband i mobilnäten. Det är mycket positivt. För att de ska lyckas i alla delar av landet, även de mer glesbefolkade, krävs mer frekvenser i låga band. Därför är regeringens besked att 700 MHz-bandet inom några år blir tillgängligt för mobilnätsutbyggnad mycket glädjande, säger Göran Marby, PTS generaldirektör.
    PTS: Mer frekvenser krävs för snabbare bredband i mobilnäten.
    PTS: Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät – PTS-ER-2014:11
    Direktlänk till rapporten. Vissa delar av rapporten innehåller uppgifter som omfattas av affärssekretess enligt 30 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). De operatörsspecifika siffrorna är därför borttagna ur tabellerna.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv