Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Bysantinska skeppsvrak utgrävda i Turkiet

Delar från de bysantinska skeppesvraken.
(Foto: Institute of Nautical Archaeology at Texas A&M University.)

Arkeologer som arbetar på en plats i Turkiet har grävt fram 37 anmärkningsvärt välbevarade skeppsvrak. Skeppsvraken går tillbaka till tiden för det bysantinska riket, och finns i kvarteret Yenikapi i hamnen i den antika staden Istanbul som då hette Konstantinopel.
    Åtta av vraken dateras från 400-talet till 1000-talet och beskrivs i en ny rapport. Skeppsvraken kastar nytt ljus över varvsindustrins historia.
    In Photos: 8 Byzantine Empire Era Shipwrecks Excavated in Turkey.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv