Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Insekter och spindeldjur – Makron av Nicky Bay

Cicadae Parasite Beetle (Rhipiceridae). (Foto: Nicky Bay.)

Singapore-baserade fotografen Nicky Bay tar makrobilder av insekter, spindeldjur och svampar från avlägsna platser över hela världen. Bay åkte på 46 olika ställen under 2014 och mötte många vackra och ovanliga arter. Bay har lagt ultraviolett ljus till sina motiv, som gör det möjligt för honom att fånga dem fluorescerande.
    Se hans arbeten på:
    Colossal: Macro Photographs of Singapore’s Most Unusual Insects and Arachnids by Nicky Bay.
    Macro Photography in Singapore.
    Facebook: Macro Photography in Singapore.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv