Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Nytt internationellt rådgivande organ för grön omställning

Forskare och experter som stöd för en klimatomställning.

En grupp ledande forskare och experter över hela världen har gått samman och bildat ett rådgivande organ för regeringar, städer och organisationer runt om i världen som behöver stöd att lägga upp strategier för sin klimatomställning. Gruppens samlade kompetens har redan bistått 200 regeringar och organisationer i 27 länder. En av medlemmarna är professor Lars J Nilsson vid Lunds universitet.
    – Den här blandningen av praktiker, konsulter och forskare är unik och kan förhoppningsvis komma till stor nytta. Den snabba utvecklingen av grön teknologi i kombination med stora hållbarhetsutmaningar innebär att världen står på tröskeln till en stor omställning i energi- och transportsystemen, säger Lars J Nilsson.
    Läs mer på IEAC: International Energy Advisory Council.
    Pressmeddelande från Lunds universitet.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv