Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Förlorade gener gör svampar beroende

Svamparna liknar vita trådar. De lever i nära samarbete med trädens rötter. (Foto: Gunnar Menander.)

En ny forskningsstudie sprider ljus över den underjordiska byteshandeln mellan trädrötter och svampar. För att förstå hur denna viktiga symbios har uppkommit så har ett internationellt forskarlag kartlagt generna hos olika svampar som lever i marken. Studien visar att de samarbetsvilliga svamparna under evolutionens gång har förlorat många gener och därmed blivit beroende av träden.
    De flesta träd lever i symbios med svampar i marken. Detta samarbete kallas för mykorrhiza och innebär att svamparna hjälper träden att ta upp näring ur marken genom att leverera dessa näringsämnen, kväve och fosfater, rakt in i trädens rötter. I utbyte får svamparna energi i form av kolhydrater som träden producerat i sina blad.
    – Mykorrhizan har varit av central betydelse för livets utveckling på jorden. Utan den hade inte de första växterna kunnat etablera sig på land, säger Anders Tunlid, professor vid Lunds universitet.
    Ett stort antal forskare från Europa och USA har nu kartlagt arvsmassan hos 18 olika svamparter. Studien visar att mykorrhiza har uppkommit flera gånger under evolutionen genom att frilevande svampar har utvecklat mekanismer för att tränga igenom växternas naturliga försvarsmekanismer. Detta har skett på många olika sätt.
    Läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv