Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

35 år sedan Mount Saint Helens stora utbrott

Mount Saint Helens med en 1 km hög rökkvast den 19 maj 1982.
(Foto: Wikimedia Commons.)

Den 18 maj 1980, för 35 år sedan, slog en jordbävning till under norra sidan av Mount Saint Helens i staten Washington, USA,, och utlöste det största jordskredet i historien och 1900-talets största vulkanutbrott som spred aska över ett dussin stater.
    Sprängkraften i utbrottet beräknades motsvara 24 megaton trotyl eller 1500 atombomber av samma storlek som släpptes över Hiroshima. Under år 1980 inträffade fler utbrott av vulkanen, men de hade inte samma styrka som det från 18 maj.
    Utbrottet fick stor betydelse för vulkanologin. Det skedde i ett lättillgängligt område och i ett land som hade tillräckliga ekonomiska och vetenskapliga medel för att utforska explosionen. Utbrottet undersöktes redan från de tidigaste tecknen på vulkanisk aktivitet av kvalificerade forskare. Därför är urladdningen en av de bäst studerade eruptionerna av en vulkan.
    The Eruption of Mount St. Helens, 35 Years ago (32 foton).
    Se också Forest Service Home, USDA: Mount St. Helens 35 Years Later.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv