Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Ohövlighet på jobbet sprider sig lätt

Lundapsykologerna Eva Torkelson, Kristioffer Holm och Martin Bäckström.
(Foto: Gunnar Menande.)

Ohövlighet på arbetsplatsen ska tas på största allvar. Det visar tre Lundapsykologer som låtit närmare 6000 personer svara på frågor om det sociala klimatet på arbetsplatsen. Deras studier visar att upplevd ohövlighet är en stark anledning till att man inte trivs på jobbet och att otrevlig jargong sprider sig om man inte gör något åt den.
    Med ohövlighet menar man det som går under radarn för vad som otillåtet och som på något sätt bryter mot normen för ömsesidig respekt. Det kan handla om småtaskigheter som att exkludera någon från information och samarbeten eller att ”glömma” bjuda med på gemensamma arrangemang. Det kan också handla om att ta åt sig äran för andras arbete, sprida rykten, skicka elaka e-postmeddelanden eller inte ge beröm till underordnade.
    – Det handlar alltså om ett beteende som inte omfattas av lagstiftning men som kan få stora konsekvenser och utvecklas till ren mobbning om man låter det fortgå, säger Eva Torkelson som leder det av forskningsrådet FORTE finansierade projektet om ohövlighet som social process i organisationer.
    Läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv