Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Dold riskgrupp för benskörhet

Mehrsa Kherad.
(Foto: Anna-Mi Wendel.).

En kotfraktur som hittas i förbigående på röntgen spelar liten roll när det gäller ryggsmärta hos äldre män. Men ett sådant fynd kan användas till att identifiera individer med hög risk för att ha låg benmassa, benskörhet och för att ådra sig nya frakturer. Ny forskning vid Lunds universitet visar hur en dold riskgrupp kan avslöjas tidigt och ges förebyggande behandling.
    – Genom ny kunskap kan vi bättre identifiera dem som bör utredas för benskörhet, osteoporos, och ha bäst nytta av förebyggande osteoporos- och frakturbehandling, säger Mehrsa Kherad som nu disputerat i ortopedi vid Lunds universitet på en avhandling om kotfrakturer och ryggsmärta hos äldre män.
    Vid en undersökning på äldre män som ingår i en global studie om benhälsa, kallad MrOS (Mister Osteoporosis), hade 15 procent av deltagarna i studien haft en kotfraktur. Men av dessa män visste bara var tionde om det. Mehrsa Kherads studie om samband mellan ryggsmärta och kotfraktur visar också att en kotfraktur ger inte upphov till mer ryggsmärta än om ingen skada finns på ryggkotorna. Däremot fann forskargruppen ett samband mellan en föreliggande kotfraktur och framtida nya frakturer.– När vi mätte benmassan hos äldre män med kotfraktur fann vi att de hade lägre benmassa och sex gånger högre risk att ha osteoporos än män som inte haft någon fraktur, säger Mehrsa Kherad.
    Läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv