Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Män som slår kvinnor

Susanne Boethius.

Hur förklarar män som slår sin partner sitt beteende? Vilka strategier använder de sig av för att kunna bearbeta vad de gjort? Sociologen Susanne Boethius har intervjuat män som frivilligt sökt behandling för sitt våldsamma beteende.
    Behandling för män som misshandlat sin partner ges på kommunala mansverksamheter och består ofta av samtalsterapi, både enskilt och i grupp. Männen som Susanne Boethius har intervjuat beskriver det som mycket positivt att kunna tala om sitt beteende med andra.
    – En intressant slutsats av mina intervjuer är att männen inte längre uppfattar det egna våldet som lika alarmerande efter att ha träffat andra som är gjort liknande saker, säger hon.
    Läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv