Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Räkningen av sjöfåglar når klimax i helgen

Alfåglar i Östersjön. (Foto: Leif Nilsson.)

Vinterinventeringen av sjöfåglar görs i år för 50:e året i rad. Den huvudsakliga räkningen sker kommande helg, den 16–17 januari. Den internationella inventeringen äger rum på ungefär 25 000 platser i över 100 länder. I Sverige räknas sjöfåglar på 600–700 platser längs kusterna i söder, och Lunds universitet samordnar fågelräkningen med stöd av Naturvårdsverket.
    Projektledare är Lundaforskaren Leif Nilsson, som varit med från starten för 50 år sedan och känner till utvecklingen.

Mildare vintrar förklarar ökning
– De flesta övervintrande arterna i Sverige visar en markant ökning, undantaget är alfågeln. En mycket stor del av ökningen av svenska sjöfåglar under vintern kan förklaras av mildare vintrar, säger Leif Nilsson.
    Motsvarande utveckling märks internationellt. Generellt visar de flesta arter en ökning inom vår del av Europa. Mildare vintrar har lett till att sjöfåglar inte behöver flytta särskilt långt.
    Läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv