Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Extra analys av spermier kan hjälpa ofrivilligt barnlösa

Vid ICSI, intracytoplasmatisk spermeinjektion, väljs en enskild livskraftig spermie ut och förs med en nål in i ägget. (Bildkälla: Reproduktionsmedicinskt centrum, Skånes universitetssjukhus.)

En enkel analys av kromosombrott på mannens spermier kan underlätta behandlingsvalet för ofrivilligt barnlösa par, och på så vis öka chansen att lyckas med assisterad befruktning. Det är innebörden av nya forskningsrön från Lunds universitet.
    ”Sperm DNA fragmentation index” (DFI) är en analysmetod för mannens spermiekvalitet, som visar förekomsten av s.k. kromosombrott. Metoden är ett komplement till mer välkända analysmetoder som finns att tillgå för att bedöma spermiekvalitet, bl.a. undersökning av deras antal, rörlighet och utseende.
    Nu visar en ny studie, som är den största inom området hittills, att DFI-analys kan öka möjligheterna att erbjuda adekvat behandling till ofrivilligt barnlösa par. Studien bygger på analyser från mer än 1 600 ofrivilligt barnlösa par som sökt hjälp hos Reproduktionsmedicinskt Centrum vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. Samtliga män i studien fick genomgå en DFI-analys.
    Läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet.
    Se en kort video: ICSI-behandling – ägg befruktas med en enda livskraftig spermie.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv