Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Föräldrar vet lite om sina barns drogvanor

Föräldrar har dålig kännedom om sina barns drogvanor.

Föräldrar till barn i högstadieåldern har mycket dålig kännedom om sina barns erfarenheter av tobak, alkohol och narkotikavanor.
    – För att föräldrarna ska kunna påverka sina barn i rätt riktning är det viktigt att de känner till deras erfarenheter av substansanvändning, säger Jonas Berge, ST-läkare i psykiatri som nyligen disputerade i ämnet vid Lunds universitet.
    I studierna deltog cirka 1400 ungdomar från 21 högstadieskolor i Sverige, plus elevernas föräldrar. Både elever och föräldrar följdes under hela högstadietiden, från sjunde klass till slutet av nionde klass. De fick under den tiden svara på ett flertal enkäter och därefter jämförde forskarna elevernas och föräldrarnas svar.
    Läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv