Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Homosexualitet lika vanligt i Uganda som i andra länder

Anette Agardh, docent i global hälsa vid Lunds universitet.
(Foto: Mattias Löfgren.)

Uganda är ett av de länder som har den hårdaste inställningen till homosexualitet. Homosexuella handlingar är förbjudna enligt lag och har tidigare föreslagits leda till dödsstraff. Ändå är homosexualitet lika vanligt bland unga i Uganda som i flera andra länder, visar en studie från Lunds universitet.
    Resultaten bygger på enkätstudier med nära 3000 studenter i sydvästra Uganda. Studenterna fick svara på ett flertal frågor om bland annat sexualitet, psykisk och fysisk hälsa, sexuellt riskbeteende och erfarenheter av droger.
    Frågorna om homosexualitet gällde både studenternas känslor och deras handlingar. Svaren visade att en av tre hade varit förälskad i någon av samma kön, att nästan en av fem känt sexuell attraktion till någon av samma kön, och att en av tio haft en sexuell relation med någon av samma kön. I procent räknat var det 6–8 procent av männen och 10–16 procent av kvinnorna som haft ett homosexuellt förhållande.
    – Vi blev inte förvånade över resultaten, eftersom siffrorna stämmer väl med hur det ser ut i de flesta länder i världen. De verkliga siffrorna kan snarare vara ännu högre. Även om enkäten var anonym kan den starka propagandan mot homosexualitet i Uganda ha avskräckt några från att ge ärliga svar, säger Anette Agardh.
    Läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv