Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Kraftsamling för nanoteknikfabrik i Lund

Här i Science Village Scandinavia planeras för ProNano – en pilotproduktionsanläggning för nanoteknikprototyper.

Nu kraftsamlar Lunds universitet för att realisera ProNano – en pilotproduktionsanläggning för nanoteknikprototyper. Universitetet har tillsammans med Region Skåne och RISE, statens ägarbolag för industriforskningsinstitut, tagit fram ett så kallat ”White paper” som tydliggör satsningen.
    – En satsning på industrialisering av nanomaterial i just Lund ter sig naturligt eftersom man just här lyckats kombinera världsledande materialforskning med etablering av ett antal företag där forskningen tas hela vägen till marknaden, säger Lars Samuelson, grundare av NanoLund vid Lunds universitet och initiativtagare till ProNano.
    Det framtagna dokumentet beskriver bland annat Sveriges världsledande position inom forskning på nanomaterial, vilken stabil grogrund som krävs för vidareutveckling samt hur värdekedjan från grundforskning till produktion ser ut.
    – Målsättningen med ProNano är att skapa ett vertikalt integrerat system kring svensk nanoteknik, som räcker från utbildning via grund- och tillämpad forskning hela vägen till produktion. Visionen är att skapa förutsättningarna för en svensk industri baserad på avancerade nanomaterial, säger Heiner Linke, föreståndare för NanoLund.
    Läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv