Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Maasvlakte 2 | Utrymme för framtiden

Maasvlakte 2 – ett gigantiskt byggnadsprojekt.

Maasvlakte 2 är ett stort anläggningsprojekt i Nederländerna där man byggt en ny hamn och stödjande infrastruktur på utfylld mark i anslutning till Maasvlakte. Maasvlakte 2 är det största anläggningsprojektet i Nederländerna sedan Delta Works (1955–1997). Området öppnades den 22 maj 2013.
    Nu smids planer på ytterligare utbyggnad för att i praktiken göra Rotterdam och Antwerpen till ett gemensamt produktionsområde för en rad industriprodukter.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv