Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

”Mer fokus på de militära mellanchefernas nyckelroll”

Tony Ingesson menar att de läger militära befälen borde uppmärksammas mer eftersom de spelar en nyckelroll.

Tack vare en duglig mellanchef var den svenska FN-truppens insats under Bosnien-kriget mycket framgångsrik. Det menar statsvetaren Tony Ingesson som har studerat lyckade militära insatser och sådana som har resulterat i katastrofer.
    – De lägre militära cheferna har en nyckelposition som hittills har fått alldeles för lite uppmärksamhet.
    I sina fallstudier har Tony Ingesson analyserat och jämfört vitt skilda militära uppdrag. Från Nazitysklands organisering av lägervakter och Israels strider på Golanhöjderna 1973 till massakrerna i vietnamesiska Song My och i bosniska Srebrenica.
    Han har analyserat huruvida ett antal militära förband på plats har lyckats genomföra operationerna i enlighet med politikers och den översta militära ledningens planer.
    – För att en militär operation ska lyckas så behöver de lägre militära cheferna ett stort handlingsutrymme, men det räcker inte, menar Tony Ingesson. Det krävs också att de lägre chefernas prioriteringar stämmer överens med de högsta chefernas och politikernas.
    Läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv