Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Inga klara samband mellan perfektionism och ätstörningar

Suzanne Petersson.
(Foto: Lunds universitet.)

”Duktiga flickor” och andra med höga krav på sig själva brukar anses vara särskilt svåra att behandla för ätstörningar. Nu vill Lundaforskare tona ner betydelsen av perfektionistiska anlag i behandlingen av ätstörningar.
    Under de snart 20 år som psykologen Suzanne Petersson har arbetat med patienter med ätstörningar har sjukdomens koppling till perfektionism intresserat henne. Det förbryllade henne bland annat att många patienter som skattade sig själva som perfektionister inte framstod som sådana i de test som hon gjorde inför behandlingen.
    – Eftersom perfektionism anses försvåra behandlingen och tillfrisknandet och är egenskapen viktig att uppmärksamma, säger Suzanne Petersson.
    Hon började sina studier med ett test för att undersöka om det fanns någon koppling mellan perfektionism och känslan av mening och sammanhang i tillvaron – och här finns ett klart samband.
    – Jag tolkar det som att man försöker kompensera avsaknaden av känsla och sammanhang med att leva upp till omvärldens alla krav.
    Läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv