Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Så påverkas huden av lösningsmedel

Resultaten från Lunds universitet visar hur molekyler i exempelvis hudlotion påverkar hudens egna molekyler. Det kan få betydelse för utveckling av såväl läkemedel som kosmetik och hygienprodukter. (Foto: Shawn Campbell.)

Forskare vid Lunds universitet har utvecklat en metod som gör det möjligt att se hur enskilda molekyler i hudkrämer, läkemedelssalvor och rengöringsprodukter påverkar och växelverkar med hudens egna molekyler.
    I studien har forskarna vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund valt att undersöka hur molekyler som tillförs huden genom olika vätskor och krämer påverkar huden, men också hur de påverkas av att vara inuti huden.
    Det är bara en liten del av hudens molekyler som är i flytande form. Dessa rörliga molekyler är emellertid viktiga eftersom de bestämmer många av hudens egenskaper, såsom elasticitet och barriärfunktion. Genom att använda en typ av fastfas NMR (nuclear magnetic resonance) har forskarna lyckats upptäcka förändringar i dessa molekyler när de växelverkar med molekyler från olika lösningsmedel. På motsvarande sätt kan forskarna också se hur de tillsatta molekylerna påverkas av hudens egna molekyler.
    Läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv