Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Våld starkt kopplat till ohälsa hos unga kvinnor

Nästan en tredjedel hade ett riskbruk.

Utsatthet för våld är vanligt och är starkt kopplat till psykisk ohälsa hos unga kvinnor visar en undersökning vid ungdomsmottagningarna i Västernorrland. Mer än hälften av kvinnorna mellan 15 och 22 år hade varit våldsutsatta.
    – Studien visar hur viktigt det är för oss som jobbar inom vården att faktiskt fråga om våldsutsatthet, säger Anna Palm, överläkare verksam vid kvinnokliniken och vid ungdomsmottagningen i Sundsvall.
    Läs hela artikeln på Forskning.se: Våld starkt kopplat till ohälsa hos unga kvinnor.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv